MIA® Access

Bezpieczeństwo, Wygoda, Standaryzacja

Dzięki MIA® Access realizujemy indywidualne połączenia dla Twojego środowiska biznesowego. Pozwala to wziąć pod uwagę wymagania bezpieczeństwa i zarządzać wyłącznie użytkownikami.

Aby uzyskać dostęp do informacji i zasobów, dzisiejsi użytkownicy muszą być w stanie niezawodnie się uwierzytelnić. Nasze rozwiązanie dla twoich potrzeb nazywa się MIA® Access. Do bezpiecznej obsługi systemów logowania i katalogów użytkowników, szczególnie w aplikacjach biznesowych i złożonych rozwiązaniach SSO.

MIA® Access umożliwia korzystanie z różnych katalogów użytkowników, w tym zewnętrznych. Przekazują one informacje o rolach i przekształcają je, aby mogły zostać ocenione w aplikacji jako funkcja autoryzacji. Jednocześnie autoryzacja zawsze pozostaje pod zwierzchnictwem podłączonej aplikacji.

Dzięki MIA® Access oferujemy Ci skuteczny, nowoczesny i bezpieczny komponent, który niezawodnie uwierzytelnia Twoich użytkowników lub aplikacje. Nie tylko dla MIA®, ale także dla innych połączonych aplikacji, szczególnie w środowisku biznesowym.

Zalety dla Ciebie:

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie użytkownika lub aplikacji odbywa się za pośrednictwem centrum tożsamości. Dlatego nadal używasz własnych katalogów użytkowników do uwierzytelniania swoich pracowników i nie przekazujesz tej odpowiedzialności stronie trzeciej.

Wygoda

Jedna nazwa użytkownika i hasło otwierają wirtualne drzwi do MIA® i wszystkich podłączonych aplikacji dla Twoich pracowników. Praktycznie wdrożone logowanie jednokrotne (SSO).

Standaryzacja

Uwierzytelnianie MIA® Access spełnia standardy branżowe OpenID Connect i OAuth 2.0.

MIA® Access to jedno z rozwiązań chmurowych INSIGMA. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji na temat MIA® i MIA® Access.


Twój kontakt ds. MIA® Access:

Prof. Dr. Matthias GroßDyrektor Generalny INSIGMAT:+49 221 78887-0E:contact@.spaminsigma.de