Prawnie wiążącą wersją jest wersja niemiecka, którą można znaleźć tutaj:

Polityka ochrony prywatności (niemiecki)