Prawnie wiążącą wersją jest wersja niemiecka, którą można znaleźć tutaj:

Polityka prywatności (niemiecki)